01-02-2023 02:40:15 AM

Hotline: 0917 212 969 - Email: vietseo @vietseo.com

Skype:

Gói dịch vụ Seo Silver


Đây là gói dịch vụ SEO khá phổ biến được nhiều khách hàng của chúng tôi lựa chọn. Quý khách có thể tham khảo gói dịch vụ SEO này.

Các dịch vụ bao gồm trong gói dịch vụ SEO Bronze

Tiến hành tối ưu hóa landing pages cho 05 pages với 05 từ khóa.

 • Phân tích cạnh tranh
 • Tạo file robot.txt
 • Tạo fiel sitemap.xml
 • Cài đặt google anylist
 • Tối ưu hóa hình ảnh
 • Tối ưu hóa thẻ title
 • Tối ưu hóa thẻ meta descriptions
 • Tối ưu hóa thẻ meta keywords
 • Tối ưu hóa thẻ heading ( H1, H2,..., H6)
 • Tối ưu hóa thẻ Microformats
 • Tối ưu hóa thẻ Dublin Core
 • Tối ưu hóa thẻ Geo Meta Tags

Hoạt động Off Page Seo ( Link building )

 • Directory Submit: 40
 • Link Blog: 40
 • Submit lên các diễn đàn: 40
 • Tạo Profile trên các web 2.0: 40
 • RSS submit: 40
 • Social submit: 40
 • Article Directory submit: 40
 • Trao đổi link với các site có PR=3,4,5: 10

Kết quả dự tính

 • Dự tính top 10 cho 3 từ khóa.

Thời gian hoàn thành

 • 14 ngày ( Có thể làm chậm hơn theo yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sự tự nhiên trong quá trình building link)