01-02-2023 03:49:19 AM

Hotline: 0917 212 969 - Email: vietseo @vietseo.com

Skype:

Gói dịch vụ SEO Gold


Gói dịch vụ SEO này dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn cần phát triển mạnh về SEO và bán hàng trực tuyến. Quý khách có thể tham khảo gói dịch vụ SEO này.

Các dịch vụ bao gồm trong gói dịch vụ SEO Gold

Tiến hành tối ưu hóa landing pages cho 10 pages với 10 từ khóa.

 • Phân tích cạnh tranh
 • Tạo file robot.txt
 • Tạo fiel sitemap.xml
 • Cài đặt google anylist
 • Tối ưu hóa hình ảnh
 • Tối ưu hóa thẻ title
 • Tối ưu hóa thẻ meta descriptions
 • Tối ưu hóa thẻ meta keywords
 • Tối ưu hóa thẻ heading ( H1, H2,..., H6)
 • Tối ưu hóa thẻ Microformats
 • Tối ưu hóa thẻ Dublin Core
 • Tối ưu hóa thẻ Geo Meta Tags

Hoạt động Off Page Seo ( xây dựng link )

 • Link blog: 60
 • Tạo Blog: 60
 • Submit lên các diễn đàn: 60
 • Tạo Profile trên các web 2.0: 60
 • RSS submit: 60
 • Social submit: 60
 • Article Directory submit: 60
 • Trao đổi link với các site có PR=3,4,5: 30

Kết quả dự tính

 • Dự tính top 10 cho 7 từ khóa.

Thời gian hoàn thành

 • 21 ngày (có thể tiến hành chậm hơn theo yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sự tự nhiên trong quá trình xây dựng link)